Srpen 2008

Rekordy koní

23. srpna 2008 v 11:30 | niki
Každého koňáka určitě tak trochu zajímá, jak je to s rekordy ze světa těchto krásných a ušlechtilých savců... Nějaké přikládám, ale nezodpovídám za přesnost a aktualizaci rekordů:
Radar, největší žijící kůň
Black Beauty, nejmenší žijící kůň
VŠEOBECNÉ
Největší kůňvalach Sampson (*1946) jeho hůlková kohoutková výška ve čtyřech letech byla 2,19 m, vážil 1524 kg, později byl přejmenován na Mamuta
Největší žijící kůňbelgický chladnokrevník, valach Priefert´s Radar, je vysoký 220 cm a váží 1088 kg
Nejmenší kůňklisna Julio Falabella - měřila pouze 38 cm a vážila 11,9 kg
Nemenší žijící kůňklisna Black Beauty - měří 47 cm, narodila se 6.6.1996
Nejstarší kůň"Old Billy" (1760-1822) uhynul, když mu bylo 62 let
Nejdražší kůňhřebec Shareef Dancer, jako tříletý byl prodán za 40 mil. dolarů - tj cca. 1 480 000 000,- Kč
Nejtěžší kůňbrabantský hřebec Brooklyn Supreme (1928-1948) vážil 1451 kg a obvod hrudi měl 259 cm
Nejmenší plemenofalabella - miniaturní kůň, vyšlechtěn v Argentině, kohoutková výška nesmí přesáhnout 76 cm
Nejstarší plemenoarabský kůň - je zároveň i nejčistčím koňským plemenem - počátek chovu koní v Arábii se datuje do 18 stol. př. n. l.
Rekord v tahuperšeronský kůň - utáhne až 1550 kg
Nejvytrvalejší plemenoachaltekinský kůň - r.1935 se uskutečnila dálková jízda z Ašchabádu do Moskvy - 4152 km za 84 dní; trať vedla 966 km pouští prakticky bez vody
Nejúspěšnější teplokrevné
sportovní plemeno v Evropě
hannoverský kůň - je výsledkem puntičkářsky přesného výběru, kde se mísily vhodné typy krve; chov byl založen r.1735 Jiřím II. v hřebčinci Celle
ZÁVODY
Nejvyšší skokkůň Huasó - 5.února 1949 překonal se svým jezdcem kapitánem Albero Saraguibel Moralesem skok o výšce 2,47 cm
Nejdelší skokkůň Something předvedl 25.4.1975 v Johanesburgu skok přes vodu dlouhý 8,4 m, vedl ho André Ferreira (JAR)
Nejvíce vítězství v dostizíchkůň Chorisbar - v letech 1937-47 vyhrál na dostizích v Portoriku 197 závodů ze 324 startů

kůň Lenoxbar vyhrál v Portoriku za jediný rok (1940) 46 závodů z 56 startů
Rychlostní rekordynejvyšší rychlost v závodě je 69,62 km/h, tj. 400 m za 20,8 s:
Dosáhli jí Big Racket v Mexiko City 5.února 1945 a Onion Roll v Thistledownu - Ohio 27.září 1993.
Nejvyšší rychlost na vzdálenost 2414 m je 60,86
km/h
:
Dosáhl jí tříletý kůň Hawkster v Santa Anita Perku v Kalifornii. Jeho čas byl 2 min.22,8s, nesl váhu 54,9 kg.
Nejstarší vítězové- rovinný závod - 19 letý Al Jabal vlastníka Andrey Boultona 9.června 2002 v Horseshoes Handicap Stakes v Barbury Castle (VB)

- překážkový dostih - 18 letý Wild Aster vyhrál tři dostihy v šesti dnech - 3/1919

- steeplechase - 18 letý Sonny Somers dva závody v únoru 1980
Nejvíce koní v jednom dostihu- ve Velké národní v Aintree (VB) startovalo 22.3.1929 66 koní

- v rovinných závodech startovalo 13.3.1948 v Lincolnshire Handicap v Lincolnu (VB) celkem 58 koní
Nejdelší rovinný závoddostih The Queen Alexandra Stakes, který se jezdí každý rok v červnu v Ascotu (VB) má trať dlouhou 4,425 km
Nejstarší závod konízávod Palio v Sieně (Itálie) vznikl ve 13.století a od roku 1701 se pořádá pravidelně 2x ročně. Jedná se o klání místních farností a závod se odehrává ve spleti městských uliček a je velmi nebezpečný
Největší světový skok

Animace koní

23. srpna 2008 v 11:26 | niki
jeden řehtající se kůň :)))
jeden cválající kůň :D
jeden hrdě cválající kůň :)
jeden klusající kůň
jeden nervózní kůň :o)
zas jeden klusající kůň :D
jeden vzpínající se kůň
jeden chodící kůň
jeden cválající
jeden skákající kůň :)))
jeden reálný cválající kůň
jeden neposlušný kůň (připomíná mi Dastina akorát že dastin je bílej)
jeden brzdící kůň :)klikačka:


Chody koně

23. srpna 2008 v 11:19 | niki
KROK - krok je nejpomalejší krok koně ....
KLUS - je dvoudobý chod, při kterém se nohy koně pohybují v úhlopříčných párech :
levá přední a pravá zadní, pravá přední a levá zadní. Díky tomu je tento chod pro jezdce
nepříjemný. Abyste jednotlivé nárazy vyrovnaly, musíte vysedat. Ale až se zdokonalíte mu-
síte se také naučit klus vysedět. Je to daleko obtížnější.
CVAL - je třídobý chod, při kterém jsou v předstihu přední a zadní noha na jedné straně před noha-
ma na straně druhé. Říká se, že kůň cválá na pravou nebo levou nohu. Jestliže cválá na
pravou nohu jeho nohy dopadají na zem v následujícím pořadí : levá zadní, pravá zadní a
levá přední společně, pravá přední. Pak nastává krátký okamžik kdy jsou všechny nohy
najednou ve vzduchu. Dobře přiježděný kůň dokáže změnit vedoucí nohu právě v tomto
okamžiku. Tomu se říká letmý přeskok.
TRYSK - trysk je nejrychlejší chod. Je to čtyřdobý chod, při němž jednotlivé nohy dopadají na
zem postupně. Vede-li levá přední noha pak je v pořadí následující : pravá zadní, levá
zadní, pravá přední a levá přední.

klikačka:


Jízdárenský řád

23. srpna 2008 v 11:13 | niki
Bezpečnostní a etické podmínky provozu jezdecké stáje a jezdeckého výcviku
1. Při příchodu do jezdeckého nebo chovatelského areálu je povinností každého ohlásit se a respektovat pokyny majitele, trenéra, vedoucího stáje nebo zkušených jezdců a ošetřovatelů, nepřibližovat se ke koním.
2. Je nutné dodržovat ústně nebo písemně sdělené bezpečnostní a další podmínky provozu stáje.
3. Ke koním můžeme přistupovat jen se svolením výše zmíněných osob. Do výběhů a pastvin bez zodpovědného doprovodu osoby z jezdeckého střediska je zákaz vstupu, neboť hrozí nebezpeční úrazu.
4. Ve stájích a při zacházení s koňmi se chováme klidně - neběháme, nekřičíme, koně neplašíme a bez souhlasu majitele ani nekrmíme pamlsky.
5. Pro jezdecký výcvik je nutné se vhodně vybavit, především obléci. Každý jezdec musí mít svou kvalitní jezdeckou přilbu, jezdecké boty nebo chapsy doplněné vhodnou kotníčkovou obuví s rovnou podrážkou. Součástí výstroje jsou pohodlné pružné jezdecké kalhoty a sportovní košile nebo svetr s dlouhým rukávem. Rukavice jsou doporučeny. Nenosíme řetízky, náramky a jiné snadno zachytitelné předměty.
6. Při příchodu ke koni, koně dostatečně slyšitelně oslovíme, přistupujeme z levé strany, ve volném prostranství nepřistupujeme ke koni nikdy ze zadu (na stáních, kde je možný přístup pouze od zadu koně, koně důrazně oslovíme).
7. V rámci výcviku a ošetřování koní dodržujeme bezpečnou vzdálenost při zacházení s koňmi - buď stojíme těsně u koně, nebo tak daleko, abychom nemohli být zasaženi kopyty nebo kousnuti. Ke koním je zákaz přístupu bez vědomí zodpovědné osoby.
8. Koně vodíme na uzdečce nebo na vodící ohlávce s udidlem, jednoho koně vede jeden člověk. Je důležité se naučit správně vodit a předvádět koně.
9. Součástí bezpečnosti je také kontrola sedlového materiálu a to jak zodpovědnou osobou tak samotným jezdcem. Případné závady je nutné hlásit zodpovědné osobě.
10. Zájemcům o pravidelné ježdění doporučujeme očkování proti tetanu. U dětí do osmnácti let musí dát souhlas k jízdě na koni alespoň jeden z rodičů, vhodný je také souhlas ošetřujícího lékaře.
11. Noví jezdci objektivně informují zodpovědnou osobu o svých předchozích jezdeckých zkušenostech (kde jezdili, jak dlouho, jak často apod.) Zodpovědná osoba vezme nové jezdce nejprve na jízdárnu, kde sám zjistí stav věci.
12. Žáci, klienti stáje i turističtí jezdci se zavazují respektovat pokyny zodpovědné osoby, cvičitele nebo jiné osoby (pověřené k výcviku) a to jak na jízdárně a v terénu, tak ve stáji či na dalších místech souvisejících s jezdeckým výcvikem nebo činností kolem koní.
13. Jezdci i další účastníci jezdeckého provozu by měli být pojištěni proti úrazu. Při příchodu nových účastníků by měli preventivně nahlásit, u které pojišťovny jsou pojištěni a číslo pojistky. Ve všech jezdeckých střediscích je jezdecký výcvik provozován na vlastní nebezpečí jezdce.
14. Na koni nejezdíme pod vlivem alkoholu, sedativ nebo drog. Při jízdě na koni se nesmí žvýkat žvýkačka, nekouříme a netelefonujeme.
15. Pro práci u koní je nezbytné se naučit zacházet s nářadím ve stáji.
16. Je podstatné dodržovat pořádek a čistotu - koní, oblečení, nářadí, stájí, areálu.
17. Ve stájových prostorách je zakázáno kouřit.
18. K jezdecké praxi je doporučeno se vzdělávat i v jezdecké teorii.
19. Měli bychom jezdit ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, k okolí a k přírodě. Jezdci na koních by měli kolemjdoucí zdravit první.
20. Všichni jezdci, chovatelé a příznivci koní jsou povinni tyto podmínky v rámci možností dodržovat, aby neubližovali koním, svému okolí a ani sobě a aby se jezdecký výcvik a práce kolem koní odvíjela ve vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu.

klikačka:


Rodinka

23. srpna 2008 v 11:09 | niki

klikačka:


krásné

23. srpna 2008 v 11:06 | niki


klikačka:


Další kůn

23. srpna 2008 v 11:03 | niki
klikačka:

FOTO KONÍ

23. srpna 2008 v 11:01 | niki

klikačka:

2 BLOG

23. srpna 2008 v 10:12 | niki
AHOJ LIDI BUDU DĚLAT DRUHÝ BLOG ALE NEVÍM OKOM.PROTO SEM SE ROZHODLA ŽE TO ROZHODNETE VY NEJDŘÍV VYPLNĚTE ANKETU (pokud chte hlasovat klikněte na nadpis) A JESTLI TATO ANKETA BUDE MÍT ŮSPĚCH TAK TEN BLOG UDĚLÁM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!niki


Lidi tak zítra

22. srpna 2008 v 23:36 | niki
LIDI TAK ZÍTRA V 9 30

Co je na vás ůdajně hezkého podle měsíce

22. srpna 2008 v 22:48 | niki
Leden -vlasy, oči
Únor -nos, uši
Březen -prsa, vlasy
Duben -krk, chodidla
Květen -tělo, ramena
Červen -víčka, obličej
Červenec -řasy, ruce
Srpen -rty, obočí
Září -nohy, ústa
Říjen -zadek, prsa
Listopad -vlasy, záda
Prosinec -rty, obličej

klikačka:

Test osobnosti

22. srpna 2008 v 22:42 | niki

Seřaď následujících 5 zvířat podle toho, které máš nejraději až k nejméně olíbenému.

 1. kráva
 2. tygr
 3. ovce
 4. kůň
 5. prase

Přiřaď ke každému následujícímu slovu jedno, které ho vystihuje (nějaký přívlastek)

 1. pes
 2. kočka
 3. krysa
 4. káva
 5. moře

Napiš někoho (kdo tě zná a je pro tebe důležitý), koho můžeš přiřadit k následujícím barvám. Neopakuj svoji odpověď dvakrát. Uveď jen jednu osobu pro jednu barvu.

 1. žlutá
 2. oranžová
 3. červená
 4. bílá
 5. zelená
Skončila jsi? Ujisti se, že odpovědi vyjadřují to, co SKUTEČNĚ cítíš! Podívej se na následující výklad!
Toto určuje priority ve tvém životě:
Tygr znamená HRDOST
Kůň znamená RODINU
Prase znamená PENÍZE
Kráva znamená KARIÉRU
Ovce znamená LÁSKU
Tvůj popis psa označuje tvoji vlastní osobnost.
Tvůj popis kočky označuje osobnost tvého partnera
Tvůj popis krysy označuje osobnost tvých nepřátel
Tvůj popis kávy vyjadřuje tvůj přístup k sexu
Tvůj popis moře označuje tvůj vlastní život
Žlutá - někdo, na koho dlouho nezapomeneš
Oranžová - někdo, koho považuješ za skutečného přítele
Červená - někdo, koho opravdu miluješ
Bílá - tvoje druhá duše
Zelená - někdo, na koho budeš pamatovat po zbytek svého života
klikačka:

Vanesa Hudgens

22. srpna 2008 v 22:08 | niki
Datum narození: 14.12.1988
Místo narození: Salinas, Kalifornie, USA
Znamení: střelec
Vanessa Anne Hudgens se narodila 14. prosince 1988 v Salinas, Kalifornii. Je filipinsko-čínský-portorikánský irský a americko indiánského původu. Její prarodiče byli muzikanti v Big Band Era. Její kariéra začala v muzikálních divadlech když jí bylo 8. Hrávala role jako např.: Evita, Carousel, The Wizard of Oz, The King a I, The Music Man, Cinderella, a Damn Yankess. Vanessa milovala divadlo a její kamarádka se postarala o zlom v její kariéře. Jednoho dne se kamarádka z divadla nemohla dostavit na natáčení reklamy atak šla Vanessa místo ní. Byl to start do světa reklam.

V r. 2003 debutovala ve filmu Třináctka. V létě 2004 přišel další film - Thunderbirds. Poté začínala hostovat v nejrůznějších show, např.: Quintuplets a The Brothers Garcia, a dostávala další role zejména u spol. Disney např.: Corrie on The Suite Life of Zack & Cody on Disney. V r. 2006 zužitkovala svůj talent (hraní, zpívání a tancování) v muzikálu High School Musical. Ve světě se stal velmi oblíbeným. Díky High School Musical dostala nabídku na nahráváni svého prvního CD se společností Hollywood Records ! její CD obsahuje pop, rock, electroniku a R&B. CD se jmenuje "V" a bylo vydáno 26.září, 2006. První písní z tohoto CD je "Come Back to Me".
klikačka:

Zac Efron

22. srpna 2008 v 22:02 | niki

Kdo je Zac Efron?

Zac Efron je jedenadvacetiletý (narodil se 10.18.1987) americký zpěvák a herec z Kalifornie (San Luis). Přes hraní v několika seriálech a hrách se dostal až ke své nejznámější roli středoškoláka Troye Boltna z filmu Muzikál ze středí (anglicky High School Musical, zkratka HSM). V High School Musical se snaží Zac jako Troy s Gabrielou uspět v konkurzu na školní muzikál. Zac Efron si pak samozřejmě zahrál i v pokračování, High School Musical 2, kde se stejnými spolužáky trávi letní prázdniny na brigádě v golfovém klubu patřící rodičům Sharpay. Teď už Zac Efron natáčí i třetí díl High School Musical 3.
Kromě série High School Musical si zahrál také v dalším muzikálu Hairspray, kde ztvárnil Linka Larkina. Klikněte pro zobrazení původního obrázku
klikačka:

srandička

22. srpna 2008 v 20:22 | niki
klikačka:

ahoj lidi

22. srpna 2008 v 20:05 | niki
OZNAMUJI VÁM ŽE DNE 23.8.08 (ZÍTRA) SI SE MNOU MŮŽETE PSÁT.RÁNO V 9.30 KLIKNETE NA já NAPÍŠETE KOMENTÁŘ A JÁ VÁM ODEPÍŠU niki

22. srpna 2008 v 19:27 | niki
je čas říct vám kdo sem:
Jméno: Nikola
Přezdívka:Madona
Povolání: Student
litomyšl
Koníčky:Jízda na koni,zvířata,nakupování oblečení ( prostě holka ),kámošky,a spousta dalších koníčků.
barva očí : hnědé
vlasy:dluhé hnědé a vnich 13 blondatích melírů
Zvířata:syrský křeček TERKA,potkan FESTR,kokršpaněl KORČA( je už stará a je chudák je slepá)Kanár KANDA
jelikoš preferuji bezpečný internet který zde nalznete už dál nic nebudu prozrazovat!

PROZBA!!!

22. srpna 2008 v 19:14 | niki
Prozba je taková: NEKOPÍRUJTE PROSÍM DÍK niki

životopis david gránský

22. srpna 2008 v 19:10 | niki
Jméno: David
Příjmení: Gránský
Věk: 16 let
Datum narození: 11.3.1992
Bydliště: Statenice - Černý Vůl
Sourozenci: 2 bratři, Jarda (21) a Tomáš (4)
Povolání: Student
Škola: Základní škola, 9.třída (Hlásil se na konzervatoř, ale nevzali ho - nezvládl hudební teorii, za zpěv prý měl plný počet bodů.)
Vysněné povolání: dříve veterinář, teď zpěvák
Domácí zvíře: 2 činčily, pes a kočka
Znamení: ryby
Barva očí: modrá
Barva vlasů: hnědá
Jazyky: čeština, angličtina, němčina

OBLÍBENÉ
Film: Gympl
Seriál: Ženatý se závazky, Simpsonovi
Hudební interpreti: Divokej Bill, Petr Kolář
Hudba: rock, pop-rock, pop, r&b
Píseň: "Ještě že tě lásko mám" od Petra Koláře
Holky: Nemá vyhraněný typ holek, ale něco ho musí zaujmout. "Holka musí mít určité charisma, něco co z ní vyzařuje, abych si hned řekl WOW!"